Opendata

Hier kunt u alle gegevens die gebruikt zijn op kaart.amsterdam.nl. Deze gegevens zijn te downloaden als tabel (csv) of geografisch bestand (geojson) downloaden voor onderzoek, software-toepassingen, analyse, etc...

Kaart.amsterdam.nl laat de datasets zien voor bewoners en ondernemers het meest relevant zijn.

Alle beschikbare datasets zijn te bekijken op de subsite kaart.amsterdam.nl/opendata.


Feedback

Voor ontbrekende of onjuiste gegevens neemt u contact op met de toevoeger van de desbetreffende kaart. Deze is te vinden in de desbetreffende dataset hieronder.

De gebruikte bron is ook te vinden op de meer informatiepagina van de marker van zelf.

Voor vragen over de functionele en technische werking van deze website: webmaster@opendatakaart.nl 

Voor vragen over de Amsterdamse topografische ondergrond: dbi.accountmanagement@amsterdam.nl

 


Datasets

Adressengids


Gemeentelijke loketten

Afval

Bedrijvigheid & Haven


Bedrijfsverzamelgebouwen


Bedrijventerreinen


Leegstaande kantoren

Bekendmakingen


Bekendmakingen Amsterdam.nl


Bekendmakingen overheid.nl


Terrasbegrenzingen Stadsdeel Centrum


Verleende exploitatievergunningen horeca

Evenementen


Amsterdam Marketing


Gemeente Amsterdam

Geografie


Aanspreekpunt IB


Buurt


Buurtcombinatie

Milieu & Water


Duurzaamheidsfonds


Locatie specifieke maatregelen


Meetstations

Onderwijs en Jeugd


Kidsactiviteiten


Kinderopvang


Onderwijsinstellingen

Openbare orde & veiligheid

Openbare ruimte & groen


Toegankelijkheid gebouwen

Parkeren

Sport en Vrije tijd


Sportverenigingen

Stedelijke ontwikkeling

Toerisme & Cultuur

Verkeer

Welzijn


Administratie en Financiën


Belangenbehartiging en Buurtwerk


Buurthuis


Maatje, Buddy of Vrijwilliger


Mantelzorg en Zorg voor anderen


Persoonlijke Ontwikkeling en Taal

Werk & inkomen


Hulp bij geldproblemen

Zorg


Verslaafden


Zorg voor mensen met een beperking